Informace pro zaměstnance


Zde najdete informace týkající se:

  • služeb spojených s udržováním a prodlužováním poplatků (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory),
  • vykázání výsledků smluvního výzkumu do RIV,
  • obecného průvodce ochranou duševního vlastnictví,
  • předpisů, metodik a formulářů.

  • Školní dílo - postup udělení souhlasu univerzity s uzavřením licenční smlouvy student x firma - více ZDE.
  • RTT MENDELU nabízí workshopy a semináře. Pro zájemce jsou připravena setkání nad problematikou týkající se např. ochrany duševního vlastnictví, licencování, smluvního výzkumu, školních děl aj. - více ZDE.
  • Smluvní výzkum - Jak ho administrovat, jaké dokumenty a výstupy, termíny: Prosím kontaktujte RTT MENDELU

Důležité odkazy