Informace pro zaměstnance

 

 

  • Školní dílo - kontaktujte RTT MENDELU
  • RTT MENDELU nabízí workshopy a semináře. Pro zájemce jsou připravena setkání nad problematikou týkající se např. ochrany duševního vlastnictví, licencování, smluvního výzkumu, školních děl aj.
  • Smluvní výzkum - Jak ho administrovat, jaké dokumenty a výstupy, termíny: Prosím kontaktujte RTT MENDELU

 

Důležité odkazy