Referát transferu technologií MENDELU


RTT MENDELU je specializované celoškolské pracoviště, které se stará o ochranu duševního vlastnictví, analýzu, rozvoj a využití komerčního potenciálu duševního vlastnictví univerzity. Zároveň zabezpečuje profesionální obchodní a partnerskou komunikaci univerzity s představiteli průmyslu.

Cílem centra je rozšířit a zintenzivnit spolupráci univerzity s firmami, které mají zájem využít speciálního přístrojového a laboratorního vybavení nebo znalostního potenciálu a vědeckých výsledků univerzity. Zároveň chceme podpořit navazování nových strategických partnerství ve výzkumu a vývoji.

Poradenství

 • doporučení vhodného typu právní ochrany (užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, patent)
 • metodická podpora původců při ohlášení vynálezu
 • poradenství k otázkám nakládání s výsledky a využití výsledků výzkumu a vývoje

Analýzy průmyslově právního stavu ve spolupráci s patentovým zástupcem

 • patentové situace výrobku, patentové analýzy
 • podání přihlášky
 • průzkum novosti poznatků, patentové rešerše
 • rozbor omezení vyplývající z patentu (věcné, regionální, časové)
 • zajištění administrativních náležitostí (žádost o průzkum, změny v rejstříku, prodloužení platnosti aj.)
 • zpracování přihlášky (užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, patent)

Přímé zastupování klientů před úřady

 • Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV)
 • Evropský patentový úřad (EPO)

Služby související s transferem technologií

 • jednání s patentovými zástupci a úřady v ČR i zahraničí
 • licenční jednání a zajišťování smluv
 • přenos poznatků, zkušeností a know-how
 • vzdělávání vědeckých pracovníků a studentů v oblasti průmyslově-právní ochrany

Transfer technologií - příležitost i nezbytnost pro české univerzity (brožura ke stažení ZDE).


 

Důležité odkazy