Formuláře a dokumenty

 

Formuláře MENDELU

 

 

Interní předpisy MENDELU o Referát transferu technologií


Metodiky a jiné dokumenty

Školní dílo - Postup při udělování souhlasu:


 

Rešerše

RTT nabízí řešitelům projektů vypracování patentové rešerše (podmínka podání např. projektových žádostí TAČR). Podmínkou je vyplnění přiloženého formuláře na objedávku rešerše na vynálezy a užitné vzory nebo na průmyslové vzory a zaslání na prenosil@mendelu.cz . Předem upozorňujeme, že vypracování rešerše je v řádu týdnů (3-5 týdnů). Doporučujeme vzít časovou náročnost v potaz. Celkové náklady se typicky pohybují mezi 1000-3000 Kč.

 


 

 

Důležité odkazy