19. 1. 2021

 

I během těžkého období roku 2020 se podařilo podat za MENDELU 8 patentových přihlášek a bylo uděleno 6 patentů na vynálezy (Graf č. 1). Ve srovnání s předcházejícími lety je patrný mírně zvyšující se trend podávání patentových přihlášek a v porovnání s rokem předcházejícím se jedná dokonce o 50% nárůst v podání patentových přihlášek. Dále v roce 2020 bylo podáno 21 přihlášek užitných vzorů, 4 přihlášky průmyslových vzorů a zároveň...


20. 11. 2020

Začalo to novým volitelným celouniverzitním předmětem v LS 2020 nazvaným STARUP MENDELU, který byl realizovaný ve spolupráci s JIC. Záměrem bylo studenty navést na myšlenku, jak začít podnikat již na univerzitě. Jednalo se o 6 workshopů pod vedením zkušených lektorů z praxe, práci v týmu na vlastním nápadu, nebo nápadu někoho jiného a vytvoření podnikatelského záměru.


30. 9. 2020

Cílem výzvy je zhodnocení a následná transformace dosažených výsledků výzkumu a vývoje do podoby praktické aplikace, umožňující jejich reálné komerční využitím, to vše realizováno prostřednictvím Dílčích projektů.


25. 6. 2020

V I. Výzvě projektu TAČR Gama 2 je podpořeno pět Dílčích projektů v celkové hodnotě 4.408.000,- Kč. 


9. 3. 2020

Kolik přihlašovatelů a v jakém objemu je po uzavření I. Výzvy TAČR Gama II evidováno?

28. 2. 2020

Vše, co by Vás mohlo zajímat o zakládání Spin-Offů, nejčastější otázky i rozbor právní problematiky. 


29. 1. 2020

RTT ve spolupráci s ICV a JIC spouští Nový volitelný celouniverzitní předmět STARTUP MENDELU


28. 1. 2020

V rámci probíhající I. Výzvy projektu TAČR GAMA II Proof of Concept Vám zveme na Informační semináře pro navrhovatele projektů.


28. 1. 2020

 
Cílem výzvy je zhodnocení a následná transformace dosažených výsledků výzkumu a vývoje do podoby praktické aplikace, umožňující jejich reálné komerční využitím, to vše realizováno prostřednictvím Dílčích projektů.

 

 

 


6. 6. 2019

4.6.2019 rektorka univerzity předala ocenění původcům patentům uděleným v roce 2018. Původcům blahopřeji a těším se na další spolupráci. Jan Přenosil


Důležité odkazy