III. Výzva k účasti na projektu TAČR GAMA II 

 

(termín odevzdání: 7.6. 2021 - 12. 7. 2021 do 10:00 hod)

Cílem výzvy je zhodnocení a následná transformace dosažených výsledků výzkumu a vývoje do podoby praktické aplikace, umožňující jejich reálné komerční využitím, to vše realizováno prostřednictvím Dílčích projektů.

 

Výzva k předkládání dílčích projektů v rámci projektu TAČR Gama II je dvoukolová:

1)    První kolo je otevřené do 12. 7. 2021 10:00 hod a vyžaduje vyplnění Dotazníku TACŘ Gama II ZDE  – Jedná se o návrh projektu, který budeme dále dopracovávat a měnit.

2)    Druhé kolo probíhající od 13. 7. 2021 do 6. 9. 2021 bude spočívat v konzultaci s jednotlivými týmy a předložení koncepce spolupráce s komerčním subjektem v návaznosti na podanou přihlášku (ve spolupráci s RTT).

Jedná se o poslední plánovanou výzvu v rámci TAČR Gama II. 

Dotazník prosím zasílejte elektronicky (ve formátu pdf) řádně vyplněn a se všemi příslušnými podpisy na email: rtt@mendelu.cz (ci prenosil@mendelu.cz) nejpozději do 12.7. 2021 10:00 hod.

Pro přípravu dotazníku doporučuji konzultaci s administrátorem (Jan Přenosil, email:prenosil@mendelu.cz, mobil 777 901 075). Či účast na školení k problematice výzvy. 

Plánované termíny školení jsou:

1)     14. 6. v 11:00  v zasedací místnosti OPTČ

2)     22.6. v 10:00 v zasedací místnosti OPTČ

 

Kontakt:

Jan Přenosil           

email:prenosil@mendelu.cz

mobil 777 901 075

 

Informace o projektu TAČR Gama II:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama.html

(TAČR GAMA TP01010018)

Všeobecné podmínky TAČR GAMA ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy