Rada komercionalizace rozhodla o podpoře dalších 5 projektů v rámci interního grantového schématu MENDELU Proof of Concept 2!

24. 2. 2021 -

Dne 19.2.2021 proběhlo jednání Rady komercializace, která rozhodla o podpoře dalších 5 projektů v rámci interního grantového schématu  MENDELU Proof of Concept 2.  

Rada v rámci druhé výzvy vybírala z celkem 12 dílčích projektů, které byly doplněny o průzkum literatury, patentovou rešerši a následně hodnoceny externím hodnotitelem. Rada rozhodla o podpoře celkem 5 dílčích projektů. 

Seznam podpořených projektů (úspěšné navrhovatele uvádíme bez titulů): 

  • Výroba zdravotně nezávazných krmiv ze suchovzdorných Leguminóz (AF Knot) 
  • Využití lignanů v potravinářských a kosmetických produktech (ZF Balík) 
  • Jímání a opětovné využití směsi kvasných plynů (ZF Baroň) 
  • 3D tisknuté biosensory pro detekci protilátek na SARS-COV-2 (AF Pumera) 
  • SuperTree – analyzátor stavu stromů   (AF Šustr) 

 

 

Všechny zájemce o další možnost financování proof of concept aktivit upozorňujeme na plánovaný termín vyhlášení další výzvy v průběhu května 2021 (s vyhlášením výsledku v září 2021).  

Důležité odkazy